Projemiz TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 2022-2 çağrı döneminde 122B817 proje numarası ile desteklenmektedir. TÜBİTAK desteği ile Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürüttüğü “Doğaya BİLSEM’Lİ Eller Dokunuyor ” projesi İstanbul ilinde gerçekleştirilecektir.

Pr ojenin ana amacı özel yetenekli 5. sınıftan 6. sınıfa geçmiş (2021- 2022 eğitim yılı sonunda)ortaokul öğrencilerinin disiplinler arası çevre eğitimi yaklaşımına dayalı bir eğitim programı ile çevre okuryazarlık düzeylerini arttırmak ve güncel çevre sorunlarına yaratıcı çözümler üretmelerini sağlamaktır.

Aday katılımcılar, başvurularını elektronik ortamda yapacaklardır. Katılımcı listesi (30 asil ve10 yedek) 15 Ağustos 2022’de bu siteden ilan edilecektir. Ayrıca katılımcı öğrencilerin ailelerine şahsen bildirilecektir. Eğitim sonrasında katılımcılara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecektir.

Katılımcıların yemek ve malzeme giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar altı günlük etkinlik süresi (22-27 Ağustos 2022) boyunca Kadıköy Alev Alatlı BİLSEM’e kendi imkanları ile gelecekler ve etkinlik alanlarına servisler ile ulaşım sağlanacaktır.

EtkinlikTarihleri:
22-27 Ağustos 2022